Hoewel de redactie van EKamatika uiterste zorgvuldigheid heeft betracht bij de samenstelling van de inhoud op deze website, kan deze niet aansprakelijk worden geacht of gesteld voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden.
EKamatika gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze website(s) geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen optimaliseren voor uw gebruik.

Privacystatement
Zoals je vast al wel gehoord hebt, treedt vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegegevensbescherming in werking. Deze Europese wetgeving zorgt er voor dat jouw gegevens extra beschermd worden. Jouw privacy staat bij ons hoog in het vaandel en we doen er alles aan om jouw gegevens veilig te bewaren.
Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In dit privacystatement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Welke gegevens verzamelen wij?
Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. U laat bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen zijn nodig om u van een passend aanbod te kunnen voorzien en/of daarover met u te communiceren.
Het gaat om de volgende gegevens:
• Naam, adres woonplaats gegevens;
• Overige contactgegevens als telefoonnummer, E-mailadres;
• Geboortedatum (alleen wanneer dit van benodigd is);
• IBAN en naam rekeninghouder (alleen wanneer dit benodigd is).

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren verwerken wij uw gegevens. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven – door klant te worden heeft u toestemming gegeven – zullen wij u via e-mail op de hoogte houden van onze diensten en u informeren over nieuws wat gerelateerd is aan EKamatika.
Dit tot het moment dat u zich hiervoor uitschrijft.
Afmelden is mogelijk via de link onderaan iedere email die u van ons ontvangt.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u zich uitschrijft voor e-mails, dan zullen uw gegevens nog worden bewaard in verband met administratieve doeleinden. Mocht u toch weer op de hoogte gehouden willen worden, dan kunt u zich uiteraard opnieuw inschrijven.

Nieuwsbrief
Om op de hoogte te blijven van alle ins en outs rondom EKamatika en haar dienstverlening heb jij je aangemeld voor onze nieuwsbrief of andere thema mailingen. Jouw e-mailadres is hiermee met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook clienten worden toegevoegd aan de mailinglijsten.
De nieuwsbrief wordt maximaal 12 keer per jaar verzonden. De ‘Tip van de week’ mailing wordt wekelijks verstuurd. Als je een van de mailingen niet meer wil ontvangen, is het mogelijk om af te melden. In iedere mailing kan dit door middel van een hyperlink.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar u te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen.
5 jaar – Deze bewaartermijn geldt voor klachten die je indient. We tellen vanaf de dag waarop we de klacht behandelen.
7 jaar – Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:
● Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
● Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen en diensten, en andere relevante gegevens
● Correspondentie over incasso, inclusief vooraankondiging van BKR
● Betalingsoverzicht/facturen
● Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen

Hoe communiceren wij met u?
Wij communiceren zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail met u, via het telefoonnummer en e-mailadres dat u bij uw aanmelding aan ons doorgeeft.
Daarnaast kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via het contactformulier op onze website als u vragen heeft, een wijziging wilt doorgeven of een verzoek wilt indienen.

Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, om er zeker van te zijn dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan.

Wat zijn Uw rechten?
U kunt ons een verzoek toesturen om de gegevens die u aan ons hebt doorgegeven in te zien, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of om een export van uw data te ontvangen. Dit verzoek kunt u indienen via ons contactformulier.
Wanneer u een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om uw gegevens te verwijderen, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld door een aantal controlevragen te stellen. We kunnen of mogen niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te laten beperken in de volgende gevallen:
● Je bent het niet eens met de juistheid van de gegevens
● De verwerking is onrechtmatig en jij wilt dat het gebruik van je gegevens wordt beperkt
● Jij hebt je gegevens nodig voor het onderbouwen van een claim. Neem gerust contact op als je hier meer informatie over wilt.
Als klant heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens voor direct marketing.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacystatement
EKamatika behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 25 mei 2018.

?>
EKamatika